ฟ้านำทางให้รวย ชีวิตกำลังจะดีขึ้น

ฟ้านำทางให้รวย ชีวิตกำลังจะดีขึ้น

ฟ้านำทางให้รวย ชีวิตกำลังจะดีขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดัง เปิ ด 5 ร าศี

ดวงมา ฟ้าเปิด โอกาสให ม่ ขีวิตให ม่ กำลังจะเกิ ดขึ้นกับคุณ ได้แก่

‘ร าศีพฤษภ’ เป็นร าศีที่โดนร าหูทับอยู่ตลอด แต่ร าหูยังเป็นนิจ ยังพอเอาตัวรอดได้

ที่ผ่านมาเครียด วิตกกังวล ทุกข์ร้อนเรื่องคนโน้นคนนี้ เรื่องเพศตรงข้าม เรื่องเงินทอง

เรื่องเจ้านาย แต่ในปีหน้า ดาวร าหูย้ ายจากร าศีพฤษภ จึงจะเป็นร าศีที่ได้เริ่มต้นใหม่

ได้เริ่มต้นอะไรดีๆ มีจังหวะใหม่ มีชีวิตใหม่ รวมถึงงานใ หม่ด้วย

ร าศีมิถุน’ ช่วงที่ผ่านมาอาจจะพอกลางๆ เหนื่อยหัวใจเล็กน้อย

ที่ผ่านมามีเรื่องขลุกขลักเยอะ มีเรื่องกวนใจ ผิดหวัง แต่จะผ่านพ้นไป

โดยร าศีมิถุนกำลังจะมีดาวพฤหัสโคจรย้ ายเข้ามาอยู่ในเรือนของการงานในปีหน้า

เพร าะฉะนั้น งานจะเด่น จะดี ย้ ายงานจะประสบความสำเร็จ

‘ร าศีกันย์’ ในปีหน้า ดาวพฤหัสโคจรเล็ง โสดอยู่จะเจอคู่ จะได้คนอุปถัมภ์

จะได้คนช่วยเหลือ จะได้งานใหม่ที่เจ้านายรักใคร่ ดูแลอย่ างดี รวมถึงได้รับโอกาสใหม่ๆ

จังหวะดีๆ ชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ เรียกว่า ประสบความสำเร็จชัดเจน มีโอกาสที่ได้พบมิตร

ได้รับความสำเร็จ ได้ลาภอันบริสุทธิ์ แต่อย่ าประมาทเพร าะจะมีศัตรูมาทำให้เดือดร้อนได้

จะพบคนที่ไม่ได้พบเจอกันมานาน จะได้ล าภได้มิตรที่ดี ผู้ใหญ่จะให้คุณ

‘ร าศีพิจิก’ ที่ผ่านมาจะถูกคนดูหมิ่น ดูถูก จะถูกคนอื่นทำให้ขุ่นเคืองใจ

ที่ผ่านมาการงานผิดพลาด มีเรื่องอับอายเกิ ดขึ้น ทำคุณบูชาโทษ สุขภาพไม่ดี

พลั้งเผลอพลาดพลั้ง มีเรื่องขายหน้า แต่หลังจากปีนี้เป็นต้นไป ดว งชะต าจะกลับมาดี

เพร าะฉะนั้นใจเย็นๆ ทุกอย่ างจะกลับมาดี มีเกณฑ์ได้ลาภ จะมีเกียรติยศ

‘ร าศีธนู’ ปีหน้านี้ ดาวพฤหัสเป็นสี่แก่ร าศี เข้าเกณฑ์ปทุมเกณฑ์เป็นร าศีกลางๆ มานานแล้ว

และอาจจะฝืดเรื่องเงิ นทองมาสักระยะ ที่ผ่านร าศีธนุจะมีปั ญหาเกี่ยวกับเรื่องต า

จะทะเลาะเรื่องคนในครอบครัว และมีการโต้เถียง เกิ ดวิวาทะกันตลอด เกิ ดเรื่องเสียทรั พย์ต่ างๆ

มีปั ญหาหงุดหงิดในครอบครัว มีคนใกล้ตัวหักหลัง อารมณ์หงุดหงิดเหลือเกิน เหนื่อยล้า เมื่อยล้า มีเรื่องต้องใช้เ งินมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *