ทะเบียนรถ เคลื่อนสรีระสังขาร สมเด็จช่วง


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. บรรยากาศ ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ได้มีการเคลื่อนสรีระ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) หรือ สมเด็จช่วง อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม(มส.) ออกจากโรงพยาบาลศิริราช มายังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ภาพจาก mgronline
โดยมีพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นผู้ไปรับสรีระ สมเด็จช่วง ท่ามกลาง คณะสงฆ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ พุทธศาสนิกชน มารอเพื่อร่วมถวายความอาลัย สมเด็จช่วง เป็นจำนวนมากรสาราม พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)

ภาพจาก mgronline

ภาพจาก mgronline
หลังจากนั้น ในเวลา 09.00 น. ได้เปิดให้คณะสงฆ์ เข้าสรงน้ำ สมเด็จช่วง ต่อจากนั้น จะเป็น คณะศิษย์ และ พุทธศาสนิกชน เข้าสรงน้ำ ไปจนถึงเวลา 16.00 น. และในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมในเวลา 17.00 น.ทุกวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้นำ โกศไม้สิบสอง เครื่องเกียรติยศ ประกอบสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ มาเตรียมจัดวาง พร้อมฉัตร

ภาพจาก mgronline
สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในวันที่ 12 ธ.ค.นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เวลา 17.00 น.พร้อมทั้งอัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ภาพจาก mgronline
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วางหน้าโกศศพ

ภาพจาก mgronline
ทั้งนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) หรือ “สมเด็จช่วง” อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้มรณภาพล ในเวลา 05.48 น. วันที่ 9 ธ.ค.2564 ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา

ภาพจาก mgronline

ภาพจาก mgronline

ภาพจาก mgronline

ภาพจาก เลขเด็ด เลขมาแรง เลขดัง สลาก๕ภาค
ขอบคุณ ภาพจาก mgronline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *