”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด”

”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด,

”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด,

”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด,

”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด,

”รัฐเตรียมขึ้นค่าแรง 429 บาทต่อวันจริงหรือ?? อนุวัตจัดให้ตอบชัดๆอนุวัตจัดให้ล่าสุดเยียวยาล่าสุด,

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.