หมู่บ้านตีสึนามิเหมือนคลื่นในอินโดนีเซีย (Tidal Bore) | แม่น้ำกัมปาร์ (สุมาตรา)

หมู่บ้านตีสึนามิเหมือนคลื่นในอินโดนีเซีย (Tidal Bore) | แม่น้ำกัมปาร์ (สุมาตรา)

 

 

 

 

หมู่บ้านตีสึนามิเหมือนคลื่นในอินโดนีเซีย (Tidal Bore) | แม่น้ำกัมปาร์ (สุมาตรา)

 

 

 

 

 

หมู่บ้านตีสึนามิเหมือนคลื่นในอินโดนีเซีย (Tidal Bore) | แม่น้ำกัมปาร์ (สุมาตรา)

VDO……

Leave a Reply

Your email address will not be published.