หวยออก 2 พ.ค. สถิติย้อนหลัง

รางวัลที่ 1 501272

เลขหน้า 3 ตัว 018, 306

เลขท้าย 3 ตัว 129, 498

เลขท้าย 2 ตัว 18

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2563 (ออกแทนงวด 1 เม.ย. 2563)

รางวัลที่ 1 51095

เลขหน้า 3 ตัว 285, 430

เลขท้าย 3 ตัว 191, 364

เลขท้าย 2 ตัว 22

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2562

รางวัลที่ 1 061324

เลขหน้า 3 ตัว 043, 476
เลขท้าย 3 ตัว 374, 699

เลขท้าย 2 ตัว 25

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2561

รางวัลที่ 1 248038

เลขหน้า 3 ตัว 980, 527

เลขท้าย 3 ตัว 602, 225

เลขท้าย 2 ตัว 85

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2560

รางวัลที่ 1 008656

เลขหน้า 3 ตัว 949, 573

เลขท้าย 3 ตัว 773, 923

เลขท้าย 2 ตัว 35

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2559

รางวัลที่ 1 399459

เลขหน้า 3 ตัว 238 403

เลขท้าย 3 ตัว 671 046

เลขท้าย 2 ตัว 02

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2558

รางวัลที่ 1 543466

เลขท้าย 3 ตัว 818, 163, 366, 195

เลขท้าย 2 ตัว 30

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2557

รางวัลที่ 1 103297

เลขท้าย 3 ตัว 143, 158, 673, 797

เลขท้าย 2 ตัว 52

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2556

รางวัลที่ 1 603458

เลขท้าย 3 ตัว 272, 359, 516, 830

เลขท้าย 2 ตัว 07

สถิติหวยวันที่ 2 พ.ค. 2555

รางวัลที่ 1 889501

เลขท้าย 3 ตัว 589, 597, 426, 468

เลขท้าย 2 ตัว 29

VDO ถืกคักๆ “เลขลอยติดถ้ำ” | 3 โตตรงๆ 2/5/65

Leave a Reply

Your email address will not be published.