ตุล ขOแต่งงาน

ตุล ขOแต่งงาน

เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนๆ ส่งท้ายปีจริงๆค่ะสำหรับคู่รัก หญิง รฐา กั บนักธุรกิ จ ห นุ่ ม ไ ฟแรงอย่างหนุ่ม “ตุลย์ ตุลยเทพ”

ที่ค บหาดูใจกันมากว่า 3 ปี ซึ่งฝ่ายชายก็ได้สวมแหวนของสาวห ญิง รฐา แ ต่งงานเป็นที่เ รียบร้อ ย โดยหนุ่มตุ ลย์โพสต์ภา พข่าว ดีนี้พร้อ มระบุแคปชั่นว่า Yes, she does

ตุลย์-ตุลยเทพ เอื้อวิทยา” เป็นนักธุรกิ จหนุ่มรุ่นใ หม่โปรไฟล์ดี จบการศึ กษาจากต่างประเทศ นอกจากงา นบริหาร หนุ่มคนนี้ ยังเป็นนักวิ่งไ ตรกีฬ าอีกด้วย ด้าน ชีวิตส่วนตัว

ตุลย์ เคยผ่านการแต่งงานเป็นคู่รักกับ ดีเจเหมียว อัจฉริย าแห่งค ลื่น 102.5 ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทา งกันหลังใ ช้ชีวิตคู่กันไ ด้ 7 ปี ช่องทาง โซเชี ยล instagram : @tulyatep มีผู้ติด ตาม 4 หมื่นกว่าคน

นอกจากนี้ จากการที่ติ ดตามอิ นสตราแกรม ของหนุ่มตุลย์ จะพบว่าเขาชื่นชอบใ นการออกกำลังก าย และมีกิจก รรมด้านกีฬ าหลายอย่างที่เล่น เป็นประจำ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาค ม ภายหลังจากที่ หญิง รฐา ออกมาเผยภ าพ สวมแห วนกับแฟน หนุ่ม ตุ ลย์ ตุลยเทพ หลังฝ่ ายชายขอแต่ งงานไปเมื่อ ปล ายปี ที่แล้ว

โดยมีเหล่า คนสนิท และครอบครัว ร่วม เป็นสักขีพยาน ทำให้หลายคน ยิ นดีกับง านหมั้นดังก ล่าว หมั้นแล้วจ้า หญิง รฐา ควงแขนตุลย์ เข้าพิธีเรียบง่ายในครอบ ครัว

ล่าสุด หญิง ได้เผ ยแพร่ภ าพจด ทะเบียนสมรส พร้อมว่า สามี ภรรยา อย่างเป็นทางการ ต้องข ออภั ยที่ไม่ได้แจ้งใคร แต่ได้อ่า นทุกคำอวยพรแล้วนะ คะ เราสองคนขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้งานวันนี้อบอุ่นและมีคว ามสุ ขมากๆนะคะ ไปค่ะ

โดยมีเหล่าคนในวงการเข้าไปร่วมแสดงความยินดี จำนวนมาก อาทิ จ๋า ยศสินี ที่เข้าไปคอม เมนต์ว่า “ดีใจกับ ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นของทั้งส องคนค่ะ ขอให้ควา มรักดูแลทั้ง สองคนให้มีคว ามสุขทุกวั นนะคะ” ด้านปุ๊กกี้ ก็ได้เมนต์ว่า ยินดีด้วยมากๆเลยค่า

นอ กจากนี้ ยังมี นุ่น วร นุช, แนท อนิพร ณ์ , แบม ปิติพัฒน์ , จิ๋ว , หนูเล็ก ก่าก๋ า ที่เข้าไ ปคอมเมนต์ยินดีรัวๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *