ผศ.นพ.โอภาส เตือน ระเบิดเวลา อีกไม่นาน กลุ่มคนที่ได้ sinovac แย่แล้ว

ผศ.นพ.โอภาส เตือน ระเบิดเวลา อีกไม่นาน กลุ่มคนที่ได้ sinovac แย่แล้ว

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ โ ร ค อุบัติ ใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เวลาดู วั ค ซี นว่า ฉี ด ได้พอหรือยังให้ดูที่จำนวนคนที่ได้ เ ข็ ม สอง อย่าเพิ่งดีใจกับ เ ข็ ม แรกว่า ฉี ด ไปได้มาก การตามเก็บเ ข็ มที่สองในผู้สูงอายุกับคนที่มี โ ร ค ประจำตัวที่อยู่ในบ้านที่ไม่สามารถออกไป ฉี ด นอกบ้านไม่ได้สำคัญที่สุด ในที่ที่มีการ ระ บ า ด สูง เช่น กทม ต้องเน้นจำนวนครอบคลุมเ ข็ มที่สองผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ โ ร ค อุบัติ ใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า เวลาดู วั ค ซี นว่า ฉี ด ได้พอหรือยังให้ดูที่จำนวนคนที่ได้ เ ข็ ม สอง อย่าเพิ่งดีใจกับ เ ข็ ม แรกว่า ฉี ด ไปได้มาก การตามเก็บเ ข็ มที่สองในผู้สูงอายุกับคนที่มี โ ร ค ประจำตัวที่อยู่ในบ้านที่ไม่สามารถออกไป ฉี ด นอกบ้านไม่ได้สำคัญที่สุด ในที่ที่มีการ ระ บ า ด สูง เช่น กทม ต้องเน้นจำนวนครอบคลุมเ ข็ มที่สอง
อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาแบบระ เ บิ ด เวลา ในอีกไม่นาน คือกลุ่มคนที่ได้ sinovac ไปสองเ ข็ มไประยะหนึ่ง ตอนนี้ภูมิเริ่มตก จะติด เ ชื้ อ และนอนโรงพยาบาลเนื่องจากมี ป อ ด อั กเ ส บ กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่รีบได้เ ข็ ม ที่สาม จะเป็น Astra หรือ Pfizer ก็ได้

ผศ.นพ.โอภาส เตือน ระเบิดเวลา อีกไม่นาน กลุ่มคนที่ได้ sinovac แย่แล้ว

VDO ผศ.นพ.โอภาส เตือน ระเบิดเวลา อีกไม่นาน กลุ่มคนที่ได้ sinovac แย่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *