หมอดูดังบอกดวงชะต าแข็งสุด ๆ โชคเข้าข้าง ใครคิดร้ ายต้องถอยกลับ

1.ค น เ กิ ดวันศุกร์

เป็นคนชอบเพ้อฝัน ชอบจินตนาการ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล ช่างเอาอกเอาใจให้ใครต่อใครลุ่ มห ล ง รักศิลปะ

รั ก ส ว ยร้กงามทั้งหญิงชายเรียกได้ว่าเป็นวันของคนเจ้าชู้ ดูดี มีเสน่ห์ดึ งดู ดความสนใจของเพื่อนต่างเ พ ศ ได้มาก

ชำ น าญและชมชอบเ รื่ อ งเซ็ กส์มากเ สี ย ด้วย แต่คนเกิ ดวันนี้มีอ าร มณ์เป็นใหญ่จะคิดอะไรจะทำอะไรขึ้นอยู่กับอ าร มณ์

ถ้าร ะงั บอ าร มณ์เอาไว้ได้อะไร ก็จะดีไปหมดทั้งเ รื่ อ งรัก การเงินและการงาน งานที่เหมาะที่สุดก็เป็นพวกสถาปนิก ศิลปิน

ครีเอทีฟ

2.ค น เ กิ ดวันเสาร์

เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงมาก ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ เงียบ ขรึม เก็บตัว ไม่ชอบวุ่นว ายกับใครเป็นคนชอบคิดมาก คิดเล็กคิดน้อย

แ ต่ ไ ม่ ค่ อ ยคิดถึงใจผู้อื่น ดื้อเงียบและถือดี ดูเหมือนใจเย็น แต่โ มโ หร้ า ย แต่หัวดี ฉลาด ความสามารถเพียบ ถ้าเ รื่ อ งความรัก

รั ก แล้วรักเลย รักมันอยู่นั่น ใครจะว่าคนรักของฉันอย่ างไร ไม่สน คนมันรักโว๊ยและขี้หึ งร้ า ยกาจ มีเซ็ กส์แบบไร้ทิศทาง

เดี๋ยวร้ อ นเดี๋ยวเย็นเ อ า แ น่เอานอนไม่ได้ ค่อนข้างน่าเ บื่ ออยู่บ้าง คนเกิ ดวันนี้ถ้าลดความห ยิ่ ง ความถือดีในศักดิ์ศรีลงบ้าง

จะเป็นคนที่มีอนาคต

3.ค น เ กิ ดวันอังคาร

เป็นคนขยันยันแข็ง คล่องแคล้วว่องไว มีไ ฟฝันแ ร งกล้าทะเยอทะย านและดันทุรังสูง เรื่องรักค่อนข้างจะหลายใจ

พูดง่ายง่าย ก็เจ้าชู้ไง มีคนเข้ามาพั วพั นไม่ข า ดร ะยะ แต่ไม่ยักอยู่ย าวนาน ก็ใครจะไปทนทานความเจ้าชู้ของคุณได้

แต่ต้องร ะ วั ง คำพูดคำจาบ้างป ร ะชดปร ะชันกันมากเกินไป วันไหนไหน ก็ทนคุณไม่ได้หรอก เรื่องเ ซ็ กส์ค่อนข้างใจร้ อ น

และเอาแต่ใจตัวเอง เกรงใจคนอื่นเขาบ้างห ญิ ง ช ายเกิดวันนี้น่าจะรับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอะไรปร ะเภทนี้

จะดีกว่าไปทำอย่ างอื่นถ้ า ล ดเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองลงได้บ้าง รับรองตำแหน่งการงานไม่น้อยหน้าใครหรอก

4.ค น เ กิ ดวันพุธ

มีความกระตือรือร้น และอดทนเหลือหลาย แต่ไม่ค่อยจะรอบคอบเป็นคนทำมาหากินเก่งพูดจาดี มีความรอบรู้ ผู้ใหญ่รักใคร่เ อ็ นดู

แ ล ะ ค อ ยช่วยเหลืออนาคตจึงค่อนข้างสดใสไปได้ดีในหน้าที่ การงาน แต่ชีวิ ตรักกลับไม่ค่อยดีนักก็มั วแต่ทำงานไง

จึ ง ไ ม่ ค่ อยมีโอกาสเลือกมากนัก คนเกิ ดวันนี้จะได้เข้าพิธีวิวาห์ก็ปาเข้าไปวั ยเลขสามขึ้นหน้าเป็นชายไม่เท่า ไหร่

แ ต่ เ ป็ น หญิงแล้วไซร้โอกาสสัมผัสคานทองนิเวศน์สูง เ รื่ อ งเซ็ กส์อบอุ่นนุ่มนวลละมุนละไมน่าห ล งใ ห ลไม่เบา

ค น เ กิ ดวันนี้ที่สำคัญ อย่ าบ้างานจ นเกิ ดเ ห ตุ งานมีไว้ให้ทำเฉย ไม่ได้มีไว้ให้บ้ า หาเวลาดูแลเ พ ศ ตรงข้ามบ้าง

และต้องหมั่นดูแลสุ ข ภ า พ ให้ดีด้วยนะจะบอกให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *